PRIVACYVERKLARING

Remembrance of Soul, vertegenwoordigd door N. Dijkstra, gevestigd aan de Weitjes 18, 7722 LM te Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Remembrance of Soul verwerkt enkel gegevens, die je zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of per mail, en/of als je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we mogelijk verwerken:

 • Voor-en achternaam, geslacht
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum, of leeftijd en foto
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie ( mail) en telefonisch

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Remembrance of Soul verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het uitvoeren van onze diensten en producten
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Remembrance of Soul bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, tenzij de wetgeving ons anders verplicht. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zullen behouden, ten minste 7 jaar (verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst).

 • Uitzondering voor het aanvragen van een Luisterkind-afstemming + foto geldt een bewaartermijn van 3 maanden voor extra vragen betreffende de geleverde dienst.
 • Uitzondering voor het meedoen aan een mini actie Luisterkind-afstemming + foto geldt een bewaartermijn van 3 maanden voor extra vragen betreffende geleverde dienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Remembrance of Soul verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrieven

Remembrance of Soul biedt nieuwsbrieven via Mailchimp aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Via de website kunt u zich aanmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Uw persoonsgegevens geven wij door aan Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield op grond waarvan gegevens veilig met haar uitgewisseld kunnen worden. Wij hebben tevens een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Remembrance of Soul maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de werking van de website te beïnvloeden en om resultaten bij te houden.

Verder gebruiken we cookies voor Google Analytics en voor cookie control.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics privacy-vriendelijk. Dat betekent dat we Google Analytics cookies gebruiken:

 • een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten
 • de laatste drie cijfers van het IP-adres hebben geanonimiseerd
 • ‘gegevens delen’ hebben uitgezet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, met uitzondering van gegevens waarvoor wettelijke bewaarplicht bestaat.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@remembranceofsoul.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Remembrance of Soul neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@remembranceofsoul.com

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

 • Facebook
 • Instagram
 • You Tube

Links

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.remembranceofsoul.com om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.