Doodgaan is je jas uitdoen, terwijl je er gewoon nog bent”
Uit: ik ben er gewoon nog

Luisterkind levensbrugafstemmingen

Luisterkind levensbrugafstemmingen zijn er voor hen die geen stem meer hebben om te spreken of die niet zo makkelijk te verstaan zijn. Het gaat enerzijds om zielen die de aarde al verlaten hebben, of die binnen afzienbare tijd de aarde zullen verlaten, en anderzijds betreft het mensen die nog op aarde zijn.

Ook zij willen graag gehoord worden. Via een Luisterkind levensbrugafstemming geef ik hen een stem en kunnen zij vertellen wat voor hen op dat moment belangrijk is om te delen met hun dierbaren.

Voor wie?

Voor mensen die stervende zijn. 
Hierbij kan een Luisterkind levensbrugafstemming gemaakt worden voor de stervende zelf, maar ook voor de partner of de kinderen.

Voor mensen die een overleden dierbare hebben.
Bijvoorbeeld omdat je één of meer vragen aan je dierbare overledene hebt. Of omdat je misschien nog iets wilt afsluiten.

Voor hen die zich door een ziekte niet meer verbaal kunnen uiten.
Je kunt hierbij denken aan mensen die in coma liggen, die dementie of Alzheimer hebben.

Voor mensen die geestelijk gehandicapt zijn.

Meer weten over de Luisterkind Methode?