Het zijn bijzondere tijden, tijden waarin er in de buitenwereld zoveel gaande is, maar zeker ook in de binnenwereld van de mens. Alles wat nog in het duister/in de kelder zit van een ieder van jullie, alles wat nog niet aangekeken is, doorleefd en doorvoeld is, daarvan is het tijd dat jullie dat onder ogen komen. En waar hebben we het dan over? Jullie weten het al , want je voelt de onrust in jezelf, een pijn, een verdriet, een angst, of misschien wel een ongekende woede. Lief mens, het is tijd om deze gevoelens nu niet alleen toe te laten en aan te kijken, het is tijd om ze er helemaal te laten zijn, zodat deze oude pijnen en trauma’s die jullie bij je dragen (uit je huidige en/of andere levens) voorgoed getransformeerd kunnen worden.

Maar dit betekent wel dat jullie met jezelf aan de bak moeten om het zo maar te zeggen. En wees niet bang. Want we weten dat het de angst is voor al deze emoties, die jullie ervan weerhoudt ze te onderkennen, en te doorvoelen om ze zo te transformeren. Jullie kunnen dit, dat weten wij, al dan niet met hulp van een ander. Maar je kunt dit ook heel goed zelf doen. Want je hebt alles in huis om alles wat jullie aan pijnen en trauma’s bij je draagt zelf te helen. Dit vraagt moed. Moed om naar binnen te gaan, om echt te gaan voelen wat erin je leeft, wat gezien en gevoeld wil worden. Dan pas kun je hier een streep onder zetten, lief mens. Doordat jij enkel en alleen je licht schijnt op dat wat onbewust in jou aanwezig is en jouw aandacht vraagt. Al jouw pijn, verdriet, angst, onzekerheid, boosheid, of welke emotie je ook ervaart en eigenlijk liever niet zou willen ervaren, vraagt om jouw aandacht. Eigenlijk wordt je geroepen zou je kunnen zeggen. Voel je me? Hoor je me? Hier ben ik, roept jouw pijn tegen jou. Duw me niet weg! Hier ben ik! Voel me, ervaar me, want zolang jij me weg blijft duwen en onder het tapijt blijft stoppen, kom ik net zo hard weer bij je terug. Net zolang totdat je de moed hebt, om mij aan te kijken.

Lief mens, je bent niet gewend om zo naar pijn en trauma’s te kijken en er mee om te gaan. Jullie zijn geleerd ervan weg te lopen, het niet te willen voelen en het dus weg te stoppen. Kun je voorstellen, dat je niet in vrede kunt zijn, zolang je dat nog doet of steeds weer doet? Kun je je voorstellen, dat je niet in vrede bent, als er nog steeds oude zaken in de kelder van jouw bewustzijn aanwezig zijn, die dringend om jouw aandacht vragen?

Pas als je ruimte in jezelf maakt, ruimte om alles er te laten zijn, de diepste emoties, de diepste pijnen, pas dan kunnen ze getransformeerd worden. En niet eerder. Alles wat het nodig heeft ben jezelf. En de wil om heler te worden, om nog meer vrede en harmonie in jezelf te ervaren. En dus steeds meer in balans te komen. Zodat jij uiteindelijk vrij mag zijn van al dit oude wat je al zolang bij je draagt. Zodat je leven lichter, vreugdevoller en vrijer wordt. Zodat je mag gaan ervaren hoe het voelt om helemaal in balans te zijn. Om te gaan ervaren dat je vrij bent. Vrij van pijn. Zodat je je eigen heelheid mag ervaren en daarmee in die staat van Zijn komt, die zo puur is, jullie zo eigen is, maar waar jullie al zolang van af zijn komen te staan.

Lief mens, nu is de tijd om dit te gaan doen. En nu is de tijd dat er zoveel hulp vanuit de Lichtwereld is om je hierbij te helpen. Er staan vele Lichtwezens klaar om een ieder van jullie te helpen bij het helen van jezelf. Met groot respect en diepe liefde wordt er naar jullie gekeken, omdat jullie van zo ver zijn gekomen en nu dit laatste stuk te doen hebben, om de oude wond die jullie zolang bij je gedragen hebt te kunnen helen. Roep ons aan en wees in alle liefde bij jezelf aanwezig. Heb compassie voor jezelf en jouw situatie. Vergelijk je niet met anderen, je hebt alleen jezelf en als jij jezelf heelt, verander je hiermee de wereld.

De tijden zijn nog nooit zo enerverend geweest als ze nu zijn. Daar hoeven we jullie niets over te vertellen. Alles wat jullie in de buitenwereld zien is een spiegel van jullie collectieve binnenwereld. Wil je een wereld van vrede? Wil je een wereld van liefde? Verander de wereld en begin bij jezelf. Want je binnenwereld en je buitenwereld zijn één. Jij hebt alles in je om de zaken in jou die heling behoeven te transformeren. Alles. Begrijp je dat als jij jezelf heelt, je daarmee een beweging in gang zet, waarbij er meer liefde en licht de wereld in komt? Want dan heb je de liefde toegelaten, jij hebt met jouw licht die onbewuste pijnlijke delen verlicht, waardoor transformatie in gang werd gezet. Begrijp je dat door jouw heling, je de wereld ook heelt? Alles heeft enkel licht en liefde nodig. Juist de pijnlijke plekken, dat oud zeer heeft liefde nodig.

Wees als een liefdevolle moeder of vader voor jezelf, die met haar of zijn onvoorwaardelijke liefde bij jou aanwezig is. Geef het kind in jou al die aandacht waar het zo om vraagt, al die liefde. Omarm haar/hem met al wat jij Bent. Dan zul je zien dat waar je zo bang voor was, als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dan zul je zien, dat waar jij zo bang voor was, al die emoties en die diepe pijn, enkel aangekeken hoefden te worden. En enkel en alleen doorvoeld wilden worden.

Wees niet bang, er is niets om bang voor te zijn. Laat je angst je niet weerhouden om het licht te laten schijnen op al die donkere delen in jou, die zo om heling vragen. Vat moed en wees vol vertrouwen, want wij zeggen je, het zal je meevallen, het zal niet zo erg zijn als je nu denkt. Het is je angst die je al die tijd afgehouden heeft van dit alles te omarmen en er te laten zijn.

Weet dat de liefde alles kan helen wat heling behoeft. Dus laat de liefde haar helingswerk doen. Laat de liefde in jou het van jou overnemen, zodat jij je weer helemaal verbonden weet met de liefde. Dat je ten diepste mag ervaren dat jij liefde en licht bent, vrede en vreugde. Geef liefde ruim baan, geef de liefde de voorrang, zodat de angst voor eens en voor altijd verdwijnt. Omdat je zult gaan ervaren waar je zo bang voor bent geweest een illusie was. Alleen omdat je angst jou in de waan liet en je zolang angst voorrang hebt gegeven boven de liefde. Dit is niet erg, want nu is de tijd om het anders te doen. Keer naar binnen en schijn je licht op je schaduw.

Wij zijn bij jullie, met elke stap die jullie zetten. En wij doen niets liever dan ons licht en onze liefde uitspreiden over een ieder van jullie, opdat de wereld beetje bij beetje steeds lichter wordt.

Broeders van het Witte Licht.

Wat is de reden van het bestaan op aarde, een bestaan dat niet altijd makkelijk is en soms zwaar? Er is slechts één enkele reden om geboren te worden en opnieuw geboren te worden, en dat is het ontsteken van het Heilig Vuur in ons Hart en daarmee de geboorte van het Christusbewustzijn. In deze donkere dagen voor kerst, laat zich deze gedachte zo duidelijk zien en voelbaar maken in de wereld. Laat deze donkere dagen voor Kerst, jullie eraan herinneren dat jullie je opmaken voor het Licht, het grote Licht, dat ontstoken wil worden in jullie stal, jullie harten. Dit is de weg die de herders ons zijn voorgegaan; het volgen van de ster, het licht in de donkere nacht, dat ons brengt bij ons eigen innerlijk, ons eigen Kind, het Christuskind. Moge jullie je in deze tijd laten leiden door de engel in je eigen hart, de engel die jullie je de weg wil wijzen naar het Kind, naar de Liefde. De liefde die enkel en alleen in je eigen hart te vinden is. Die Liefde zal je alles geven, waar je ziel al zolang naar verlangt heeft. Het is de weg van de Liefde die je de weg zal wijzen, de weg van de Liefde die je zal brengen naar de Vrede. De vrede waar de hele wereld op wacht en op gewacht heeft in lang vervlogen tijden. Het is nu aan jullie om die weg te gaan, zoals de herders luisterend en gehoor gevend aan de boodschap van de engel. Het is nu aan jullie om op weg te gaan naar het Christuskind. En deze geboren te laten worden. Dat is de enige reden van jullie bestaan. Dat is de reden waarom Jezus geboren is en ons de weg is voorgegaan. Zijn weg is onze weg. De tijd is nu gekomen om ons te laten leiden door ons innerlijk kind, ons hart. Moge het Licht ontstoken worden in een ieders hart, en jullie opnieuw geboren doen worden.

Antharion, engel van Bewustwording van mens-Zijn

Moge vrede met je zijn en vrede je bewaren

Moge vrede je leiden en moge het je dragen

Wees de vrede in stille en in drukke dagen

Wees de vrede ongeacht waar je bent

Jij Bént de Vrede

en neemt de vrede met je mee

met elke stap die jij zet

op die prachtige planeet, die jullie bewonen

Weet dat deze vrede voelbaar is

bewust of onbewust

voor een ieder met wie je in aanraking komt

Door jouw aanwezigheid

wordt het zaad van vrede

in het hart van een ander aangewakkerd

of zoals je ook kunt zeggen

wordt het wakker gekust

met liefde, met een glimlach,

opdat de vrede, het zaad van Vrede

zich zal verspreiden over de wereld, de hele wereld

Opdat dit zaad, zal ontkiemen

in het hart van een ieder van jullie.

Jullie, mijn lieve broeders en zusters

jullie zijn de redders, jullie zijn de Scheppers

En wij, broeders van het Witte Licht

staan aan jullie zijde

om jullie te helpen bij deze opdracht

Jullie zijn het op wie onze ogen gericht zijn

op een ieder van jullie, zonder uitzondering iedereen

want in elk mensenhart ligt dit zaad van vrede

te wachten, te wachten om te ontkiemen

En te groeien, zoals zaad bedoeld is te groeien

Neem van ons aan,

dat wij een wereld van vrede zien

Een wereld, waar man, vrouw, kind,

Moslim, Christen en Boeddhist,

in vrede en liefde samenleven

Dit is wat in het vooruitzicht ligt

maar het is aan jullie

aan een ieder van jullie om moedig

elke stap te zetten die hiernaar leidt

Begin daarom vandaag, begin nu

Wees de vrede die je wenst te zijn

Geef van je vrede

en vrede zal in tienvoud naar je terugkomen

Weet dat wij bij jullie zijn

Om jullie hierbij te helpen

Dus roep ons aan, vanuit je hart

en wij zijn bij je

ook als je ons niet ziet, voelt of hoort

Wij zijn er en omringen je met onze liefde, onze vrede

Wees stil, heel stil en laat de liefde tot je spreken

van hart tot hart

Want in het hart, in jouw hart,

kun je ons vinden, zul je ons ontmoeten

ieder op zijn eigen manier

Vertrouw je hart, laat haar wijsheid tot je spreken

en je herinneren, wat je vergeten bent

Jij bent een kind van het Licht, een kind van Vrede

Wij zijn op zoek naar jou en vragen je om op te staan,

wakker te worden

want nu is de tijd, de tijd van de grote transformatie

voor alle zielen mogelijk

Dit is de Gouden Tijd, waarop zolang gewacht is

Geliefden, wij nemen je niets kwalijk

Wij houden onvoorwaardelijk van jullie

ongeacht wat je gedaan of gelaten hebt

Weet, voel diep van binnen

hoe er onvoorwaardelijk van je gehouden wordt

Dus neem jezelf niets kwalijk

maar begin vandaag opnieuw

laat het verleden rusten

zet vandaag je stappen in vrede

vul je gedachten met die van vrede

Zie de vrede om je heen

in je dierbaren, een voorbijganger

Zie de vrede in de natuur,

Spreek elk woord dat je zegt in vrede uit

raak een ander in vrede aan

Kun jij je voorstellen hoe jij

een wereld van verschil kunt maken,

de wereld van vrede mede tot stand kunt brengen?

Het is aan jou

want met het groeien van het zaad van vrede in jouw hart

wordt het zaad van anderen bewaterd

en krijgt het de kans om ook te groeien

tot de boom van vrede

de levensboom

Zodat haar zaden zich zullen verspreiden,

net zolang, tot de hele planeet,

heel Moeder Aarde, bewoond wordt

door deze bomen van vrede

Dit gezegd hebbende nemen wij in vrede afscheid

En geven dit geschenk van vrede aan je door

Opdat je je mag herinneren, Wie je werkelijk bent

Gechanneld door Nicolette Dijkstra, mei 2014

Pas wanneer de mens zover is om alles, maar dan ook werkelijk alles los te laten en in volle overgave en vertrouwen zich overgeeft aan dat wat groter is dan ze zelf is, haar Bron, kunnen wonderen gebeuren. Het is in overgave aan het hart, dat God het van de mens kan overnemen. En hoewel voor de mens dan nog zoveel onzichtbaar is, is er achter de schermen in de lichtwereld al heel veel in voorbereiding. De stap om zich helemaal over te geven aan haar Hogere Zelf was al heel lang zichtbaar, daar zijn voorbereidende stappen voor gezet. De mens had zelf nog niet in de gaten waar dit pad naar toe zou gaan, maar haar Bron, de God in haar, was zich van alles bewust. Haar Bron wist dat als ze zover zou zijn, om de allerlaatste stap te zetten om alles los te laten waar ze tot nu toe nog aan vast had gehouden en waarvan ze gedacht had dat dit haar zekerheid bood, dan zou Zij, haar Hogere Zelf alles in Liefde van haar overnemen. Dan hoefde ze al dat harde werken niet meer te doen, want God zou het nu doen. God zou het regelen, zoals enkel God kan. Moeiteloos, scheppend, tot grote creaties leidend. Het zou tot onverwachte manifestaties leiden, dingen zouden ontstaan die de mens nooit had kunnen voorzien en had kunnen bedenken.

We weten dat het in de huidige maatschappij niet gewoon is, alles los te laten waar je zolang mee verbonden bent geweest; Mensen, bezittingen, materie en financiële zekerheid. Toch getuigt het van groot vertrouwen en vooral van een heilig geloof in de oneindige scheppingskracht van Zelf, waar je als mens één mee bent, wanneer dit wel gebeurt.  Door de afdaling in de materie, door de afdaling van het hogere naar het lagere, is de mens ver van zijn bestemming en oorsprong af komen te staan. Maar er daagt licht aan de horizon. De nieuwe mens staat op, de nieuwe mens wordt geboren. Een mens die zó dichtbij zijn bestemming is, die zo één is met zijn Hogere Zelf, dat niets haar meer in de weg staat om het glorieuze leven te leiden dat ze bedoelt is te leiden. Waarin het aan niets zal ontbreken, waarin alles wat de mens nodig heeft moeiteloos naar haar toe zal stromen, en wonder na wonder gemeengoed zal zijn.

Om zover te komen, heeft de mens heel wat stappen en bewustwording af moeten leggen. Allemaal deel van het pad van de ziel. Zoals gezegd, is al ver voor die tijd in de lichtwereld zichtbaar geworden waar deze mens naar toe zou gaan, welk pad ze zou lopen en wat het haar zou brengen. Als een mens in lijn is met haar Hogere Zelf, dan loopt de mens hand in hand met haar Hogere Zelf. En laat ze zich leiden door haar Hogere Zelf. Ze stopt als ze aangemaand wordt om even te pauzeren. En wanneer haar Hogere Zelf haar zachtjes laat weten om linksaf te slaan, dan slaat ze zonder enige twijfel linksaf.

Het is een vreugde, een ongekende vreugde die deze weg veroorzaakt. Nog niet meteen voelbaar in de mens, maar de lichtwereld staat te springen van vreugde om de stappen die gezet worden en die nog gezet gaan worden. Het is als een dans, een dans met de perfecte partner, waarin de mens zich laat leiden, de stappen zet en zich één weet met haar  partner. Eén met de muziek, dansend op het ritme, en zich steeds weer aanpassend in eenheid met haar partner, die haar bij de hand houdt. Het is een Zijn, een puur Zijn. Een samenzijn van twee gelijken, die elkaar kennen, die elkaar vertrouwen, die elkaar liefhebben en zich aan elkaar overgeven. Het is deze dans van de ziel, waarbij alles gekend is, alles gekend wordt en het ultieme geluk, het intieme samenZijn, met de Ander alles verandert. Voorgoed verandert. Geen pas te veel, precies op maat, uniek, een expressie van Zijn. Het is de Hoogste, de Grootste, die in liefde naar haar danspartner kijkt, die haar voedt, die haar leidt, die haar terugleidt naar Huis. Terug naar haar oorspronkelijke staat van Zijn, die niets is anders dan liefde. De wonderbaarlijke dans van vrijheid en verbinding in diepe eenheid en eindeloze liefde. Het is de ultieme terugkeer naar Huis, waar elke ziel op wacht. Incarnatie na incarnatie heeft ze bevochten, heeft ze geleerd en herinnerd  wat ze wilde. Om tenslotte in de armen van de Grootste, de Hoogste samen te Zijn. De oneindige dans van het Leven, de oneindige dans van Zijn. De oneindige dans van de schepping, van eenheid in onvoorwaardelijke liefde met Al.

Dat staat een ieder te wachten die zover is om alles los te laten wat gevraagd wordt om los te laten, om het hart de plek te laten innemen waar het behoort te zijn: In het centrum van het leven, in het centrum van jouw wezen. Moge jullie allemaal – wanneer de tijd voor jou rijp is dat los te laten wat jou niet meer dient – in overgave durven gaan. Zodat je je geheel kan laten leiden door dat wat groter is dan jij bent en jij terug zult keren in eenheid met jeZelf en je de perfecte dans zult dansen, die ontstaat vanuit de beweging in jeZelf en de stilte in het Hart. Wij wensen een ieder van jullie een schitterende kosmische dans, een eindeloze dans met de Schepper, die deel van jou is, en die je voor altijd doet herinneren wie je werkelijk Bent.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar er is slechts één weg die naar het hart leidt. Het vraagt vertrouwen en overgave aan het hart om je harte wijsheid te blijven volgen. Het vraagt een diep innerlijk weten en het besef dat jij geleid wordt door dat deel dat groter is dan jij zelf bent, die alles kan overzien en die niets liever wil dan dat jij – net als ieder ander mens – intens gelukkig bent.

Jullie verdienen allemaal het beste. Jullie verdienen allemaal geluk, liefde, vrede, overvloed. Maar het is aan een ieder van jullie om contact te maken met de Bron, diep in jezelf, die toegang geeft tot al deze vormen van rijkdom, waar ieder mens zo naar verlangt.

Er is geen grotere vreugde voor ons, dan een mens te zien die zich durft open te stellen voor haar hartenwijsheid en steeds meer durft te vertrouwen op haar innerlijke signalen. Hoewel die mens dan nog niet kan zien waar de weg heen gaat, maar toch de touwtjes durft los te laten, zodat een grotere kracht dan de mens zelf, de Bron, waarmee je als mens altijd verbonden bent, het van die mens kan overnemen.

Er is geen grotere kracht dan de mens die in zijn kracht staat. Met twee voeten stevig op de grond en zijn hart in verbinding met de hemel. Een mens die haar soevereiniteit volledig belichaamt, omdat dat haar geboorterecht is. Omdat dit is wie ze is: een vrij en soeverein wezen, die in haar volledige zonnekracht tot leven komt. Opnieuw tot leven komt, zou je kunnen zeggen. De mens die ontwaakt, uit een lang gedroomde droom. De mens die wakker is, en die zich ten diepste herinnert en voelt dat hij één is met de Bron, waar hij uit voortgekomen is.

Deze mens is een voorbeeld voor elke andere mens, die ook deze weg wil gaan. Want jullie zijn niet alleen, jullie zijn niet van elkaar afgescheiden. Maar in het grote veld van onvoorwaardelijke liefde, zijn jullie één en wordt alles gevoeld en geweten. Het is aan jullie om je eigen innerlijke kracht te omarmen en te gaan staan voor wie je bent. En zo je zon van binnenuit je hart te laten stralen, zodat jíj kan stralen en kan zijn wie je werkelijk bent. En je kan gaan doen waarvoor je naar de aarde bent gekomen.

Het zijn bijzondere tijden voor de mensheid; niets zal ooit meer het zelfde zijn. Zoals het hele leven altijd in verandering is en nooit meer hetzelfde wordt. Zo ontwikkelen jullie je ook als mensheid, tot steeds bewustere wezens, waarin je je steeds meer herinnert dat jij degene bent naar wie je op zoek bent geweest. Dat jij degene bent op wie je kunt vertrouwen. Dat jij degene bent die alle antwoorden heeft die je zoekt en dat jij het bent van wie je ten eerste en ten zeerste zou moeten houden. Alles verandert met de liefde voor jezelf.

Als jij van jezelf kunt houden, zoals een ouder van zijn kind houdt, zet je het rad van het leven in beweging. Dan kunnen dingen weer gaan stromen, dan kan de liefde het woord krijgen. En kan de liefde alles helen wat er nog te helen valt. Laat de liefde het van jou overnemen, en wees dienstbaar in de naam van de liefde. Dan verander je niet alleen jezelf maar de hele wereld.

Want elke verandering begint in jou, diep bij jou van binnen. Alles wat jij wilt en wenst ligt in jou. Geef je daarom over aan die oneindige liefdeskracht, dat oneindige veld van licht en creatie, die alles mogelijk maakt. En weet dat wanneer jij de eerste stappen zet op dit pad van overgave, je alles aangereikt zal krijgen, wat je nodig hebt om het leven van jouw dromen te leven.

We nemen afscheid in liefde en omhullen jullie met onze liefde. Wij zijn bij jullie met elke stap die jullie zetten en weet dat wij alles doen om jullie te helpen op dit pad van bewustwording.

Engelen van bewustwording van mens-Zijn o.l.v. Antharion.

Niets gebeurt zonder reden. Alles heeft een reden, en dat is voor jullie vaak niet te zien en soms moeilijk te begrijpen. En dat begrijpen wij, maar wij kunnen vanaf hier, onze dimensie -waar wij het overzicht hebben – zien en weten dat alles precies zo gebeurt als het moet gebeuren. Er zijn tijden geweest, lang geleden, toen jullie nog in eenheid leefde met Al wat is, dat jullie dit wisten en voelden. Dat jullie zelfs konden overzien wat de reden was dat er iets gebeurde. Want jullie waren één met wie je werkelijk bent.

Jullie zijn scheppers en niets anders dan dat! Alles wat jullie denken, doen en voelen heeft een effect op het grote geheel. Willen jullie de aarde en alles wat er nu gaande is in de wereld veranderen en willen jullie daar bewust een bijdrage voor leveren, dan willen we jullie vragen om heel bewust te worden van jullie gedachten, jullie gevoelens en jullie handelingen. Weet dat jullie iets in gang zetten, met alles wat je doet, denkt en voelt. Hoewel niet zichtbaar, wordt er in het grote veld van liefde alles voorbereidt wat jij verlangt in jouw leven. En dat is wat je na verloop van tijd terugziet in jouw eigen leven.

Het vraagt een grote verantwoordelijkheid van een ieder van jullie om als bewuste scheppers te creëren. En het begint heel eenvoudig met een eerste stap. Wil jij meewerken aan het vergroten van het liefdes- en vredesveld op jullie mooie aarde? Wil jij jouw bijdrage hiervoor leveren? Dat is namelijk wat gevraagd wordt en wat nodig is. Dat zoveel mogelijk zielen op aarde, zich nu inzetten met de kracht van de liefde voor deze mooie aarde. Deze aarde waarvan jullie diep van binnen voelen dat jullie dit mee willen maken: een aarde van liefde en vrede. Een aarde waarin een ieder vrij is, waarin iedereen in vrede is en waarin de creatieve kracht van jou als ziel, optimaal gebruikt wordt voor het hoogste goed.

Geloof je dat dit mogelijk is? Wij weten dat het mogelijk is en wij hebben jullie nodig. Jullie zijn stuk voor stuk nodig om mee te helpen de hemel op aarde te creëren. En denk niet dat het een ver van je bed show is, want je zult verstelt staan over de mogelijkheden die nu op aarde  beschikbaar zijn. Zoals eerder gezegd leven jullie in een zeer bijzondere tijd, een tijd waarin de mensheid een nieuwe richting op gaat. Een leven in harmonie en vrede. Een leven in eenheid, waarbij het zolang geleefde leven in gescheidenheid tot het verleden gaat horen. Er is ongelofelijk veel hulp uit de Lichtwereld aanwezig om jullie als mensheid hierbij te helpen. En als deze boodschap met jou resoneert, dan willen we je vragen, dit alles ter harte te nemen, jouw verantwoordelijkheid als bewuste creator op te pakken en bewust jouw licht te verspreiden over de wereld.

En dat kan heel eenvoudig beginnen met jouw liefdevolle gedachten, gevoelens en handelingen te vergroten. En om al die gedachten, gevoelens en handelingen waarvan jij weet dat deze geen bijdragen leveren aan een aarde in liefde en vrede los te laten. Hierbij kun je je de lichtwereld vragen, de engelen of wie er ook in jouw gedachten opkomt, om je te helpen jouw gedachtenpatroon te veranderen van negatief naar positief. En om alles wat jou niet meer dient los te laten. De lichtwereld doet niets liever dan jullie helpen op dit pad en het enige wat je hoeft te doen is hierbij om hulp vragen. Weet dat jij echt een verschil kan maken. Ja, jij! Voel dit maar diep van binnen. Wij wachten op een ieder van jullie. Wij wachten met liefde. Zodat we zij aan zij, hart in hart samen een wereld van liefde, vrede en licht creëren. Een aarde van harmonie, waarbij angst eindelijk tot het verleden mag gaan horen.

Als jij voelt dat jij ook iets wilt doen, doe dit dan. En begin gewoon op jouw manier, ook al weet je misschien nog niet zo goed hoe je het allemaal moet doen of voel je je er nog onzeker over. Wij zullen je helpen over deze onzekerheid te stappen, en jou te laten inzien en voelen dat door jouw licht te verspreiden en steeds meer in je hart van liefde aanwezig te zijn, je niet alleen de wereld om je heen verandert. Maar dat om te beginnen jij zelf zal veranderen. Jij zal als eerste gaan voelen waar wij nu over spreken. Dit zul je in je hart voelen, in je hele wezen. Je zal voelen dat er iets verandert door jouw intenties en  jouw nieuwe gedachtenpatronen en liefdevolle handelingen.

We willen je in 2e instantie vragen bewust te kijken naar welke patronen zolang in jouw leven gespeeld hebben, waarvan je nu weet  dat ze je niet verder helpen. Beter gezegd, dat ze leiden tot angst, twijfel en onzekerheid en je weghouden bij jouw hart van eeuwige vrede. Iedereen heeft van die patronen, die je mogelijk al vele levens met je meedraagt. Weet dat je nu de mogelijkheid krijgt om deze patronen, die als een belasting voelen, die zo zwaar voelen en je doen leiden, los te laten. Daarom heb jij ook ingestemd om dit leven op aarde geboren te worden. Jij wilde jouw licht laten schijnen en jouw bijdrage leveren. Het is nu de tijd om je dit weer te herinneren. En het is nu de tijd om in actie te komen. Om te doen wat je beloofd hebt te doen.

Wij zijn bij jullie met elke stap die je zet, en wij doen niets liever dan het jullie makkelijk maken en je doen ervaren wie je werkelijk bent. Jij bent liefde, vrede en licht, verbonden met het eeuwige hart van Eenheid. Laat deze boodschap nu diep tot je doordringen, tot de kleinste cellen, diep in je DNA, want daar ligt de herinnering opgeslagen. Daar weet je en voel je dat dit is wie jij Bent. Maak contact met die herinnering, en vraag of je geholpen mag worden, om jouw steentje, jouw licht bij te dragen aan deze Nieuwe Aarde.

Wij danken jullie voor het verspreiden van al jullie licht en voor het vasthouden van de vrede in je hart.

Traveller

We willen jullie vertellen, dat het tijd is en wordt om heel bewust afscheid te nemen, van jouw oude gewoontes. Gewoontes, die voor de mensheid heel normaal zijn, maar die gezien het Licht en de Liefde die jullie werkelijk Zijn, helemaal niet gewoon of normaal zijn. Eigenlijk zitten ze jullie meer in de weg dan dat ze jullie goed doen. En nu is de tijd om daarvan los te komen. De hele mensheid heeft deze gewoontes voor zoete  koek  aangenomen, doordat lang geleden de weg van het hart verlaten werd en de weg van het verstand de overhand heeft gekregen in de maatschappij. En nu “plukken jullie nog de vruchten” van dit tijdperk. Maar het zijn rotte appels, en rotte appels laat je liggen, zodat de aarde ze kan verteren. Maar je voedt je er niet mee, omdat dat je zou schaden.

Over welke gewoontes hebben we het dan, vraag je je af? Gewoontes die zo normaal zijn dat je je bijna niet kunt voorstellen, dat dit je in de wegstaat en dat je dit nu  kunt laten gaan. Wat te denken van de gewoonte om van slag raken door wat een ander over jou zegt? Door van slag te raken, geef je een ander kracht over jou. Maar jij bent degene, die weet wat goed voor je is en jij weet dat wat jij doet, ingegeven is door je innerlijk hart. Alleen jij voelt wat jij voelt. En zo is dat ook voor ieder ander. Iedereen heeft zijn eigen zienswijze van de wereld. En dat is de vrije wil die God jullie gegeven heeft.

Elke zienswijze heeft een ander niveau van bewustzijn. Hoe kijk je naar het leven? Hoe kijk je naar de dingen die je overkomen? Ben je je bewust of niet, dat jij door jouw eigen lens bepaalt hoe jij de dingen ervaart. En als een ander in jouw omgeving door zijn of haar eigen lens kijkt, die totaal iets anders ziet of ervaart dan wat jij ervaart, dan is het aan jou, om door jouw eigen lens te blijven kijken. En je lens niet te laten vertroebelen door het zicht van de ander. Want wat de ander ziet, zegt slechts iets over de ander. En zegt niets over wat jij ziet. En zegt al helemaal niets over wat de waarheid is.

Een ieder die verbonden is met het hart, kent zijn waarheid. Die weet en voelt van binnen, in verbinding met het Goddelijk Licht, dat hem of haar doorschijnt, dat er slechts liefde en licht is. En vol vertrouwen en overgave aan het Goddelijk licht, wil je je weg op aarde volgen, zoals je bedoelt bent te volgen. In volledige overgave aan wat Is, in volledige overgave aan God’s wil, wetende dat God jou beter kent dan je jezelf kent. Wetende dat God het beste met al Haar kinderen voor heeft. Dit vraagt elke keer weer, dat jij in jouw hart van Waarheid blijft, tijdens een ontmoeting met een ander, of dit nu iemand is die dichtbij of die wat verder van je afstaat. Dat jij je verbonden weet en blijft met die stille kracht. Die stille verbinding van heelheid en compassie voor jezelf en de ander. De ander die net als jij zijn of haar eigen weg gaat. Die net als jij zijn of haar waarheid leeft, gezien door zijn of haar lens.

Dus in het na bijzijn van de ander, vraagt het dat je steeds door jouw lens van liefde en compassie blijft kijken. Terwijl je bewust bent, dat de ander door zijn of haar lens van waarheid kijkt, en zijn waarheid in stand houdt. Op deze momenten vraagt het van jou, om met jouw liefdevolle blik, jouw liefdevolle hart je te verbinden met jouw Waarheid. Gelegen in je onveranderbare stilte, in je onveranderbare rust en neutraliteit, die niet alleen jou steeds weer mag voeden, maar tevens de ander. Door jouw neutraliteit worden negatieve zaken niet langer gevoed en krijgen geen ruimte om verder te groeien. Het is slechts bewustzijn, dat zich bewust wordt en bewust is van bewustzijn.

Jullie zijn allemaal bewustzijn, en jullie zijn allemaal, ieder op zijn eigen manier bezig om je stappen te zetten op dit bijzondere pad van herinnering. Dit pad, wat nu zoveel beroering in de wereld bezorgt. Zoveel onrust, zoveel chaos en strijd. Maar het feit blijft dat jullie hier samen in staan. Hoe de een of de ander ook naar de wereld kijkt. Of dit nu strookt met jouw ideeën of niet, dat maakt niet uit. Het gaat erom, dat jij, lichtwerker, verankerd blijft in je eeuwige hart van vrede, in je eeuwige hart van Zijn. Daar waar alles Is en waar alles verlicht wordt door jouw aanwezigheid. Daar waar alles mag Zijn, wetende dat in het omarmen van wat Is, heling plaatsvindt. In de acceptatie van de ander, jij jezelf heelt. En oude patronen die niet meer dienend zijn losgelaten kunnen worden.

We begonnen ons verhaal met het loslaten van oude gewoontes en oude patronen. Maar ook oude overtuigingen horen hierbij. Jullie dragen zoveel overtuigingen met je mee, die niet stroken met wie je werkelijk bent: licht en liefde. Let maar eens op, hoe je jezelf door de dag beperkt door deze overtuigingen en gewoontes. En wanneer je je daar bewust van wordt, dan is het enige wat het dan van je vraagt, om in gedachten te zeggen: jij dient me niet langer, ik laat je nu in liefde los.

Weet dat dit voldoende is. Zaken hoeven niet moeilijk te gaan. Ook dat zijn bedenksels van het menselijke verstand geweest. Het leven is oorspronkelijk vol van lichtheid, plezier en vreugde. Alles kan met gemak gaan. Dus laat ook de gewoonte los, dat je denkt dat alles moeilijk is of veel tijd kost. Dat zijn oude gedachten en patronen, die nu echt losgelaten mogen worden. Het is aan jullie en jullie intentie om bij alles wat je doet en ervaart, steeds weer bewust te zijn, en dan te besluiten of iets je nog dient of dat je dit nu los kan laten.

Het is tijd voor vreugde, voor overvloed en gemak. Het is tijd voor innerlijke rijkdom, dankbaarheid en overgave. Het is tijd voor nieuwe wegen. Het is tijd voor nieuwe patronen. Het is tijd om dingen anders te doen, dan je ze ooit gedaan hebt. Want nu staan de poorten open, om de zaken anders te kunnen gaan doen. Nooit eerder was er zoveel licht op aarde. Nooit eerder was er vanuit de Lichtwereld zoveel ondersteuning voor de mensheid. Dus lieve lichtwerker, laat je licht onverminderd branden, en blijf verankerd in je hart van eenheid. Kijk door jouw lens van liefde naar die ander, die liefdevolle andere Jij, die je daar tegenover je ziet. Die ander die vergeten is, wie hij of zij is. En die zo zijn of haar best doet, om net als jij en ieder ander op aarde, zijn weg te bewandelen op de manier die hem of haar het beste past.

We zijn allemaal onderweg, allemaal samen, zoals we eerder aangaven. De één kan niet zonder de ander. Jullie hebben allemaal je eigen unieke bijdrage. Hoe de zaken er nu ook voor lijken te staan. Jullie doen er allemaal toe. Dus wees er voor elkaar. Wees in liefde aanwezig, in elke ontmoeting, en weet dat door deze verankering en verbinding met je hart, je een wezenlijk verschil uitmaakt en jij het Licht steeds groter laat worden op aarde. Wij danken jullie allen, voor jullie unieke bijdrage, in deze bijzondere tijd. En weet dat wij er zijn, om jullie te helpen met elke stap die jullie zetten.

Engelen van bewustwording van mens-Zijn

Lang geleden toen de mensheid haar oorsprong was vergeten, was de planeet gevuld met buitenaardse wezens. Deze prachtige wezens hadden er voor gekozen om naar de aarde te komen, om de mensheid te ondersteunen in haar proces van Herinnering. Om het voor iedereen gemakkelijk te maken, hadden zij, net als de rest van de mensheid, hun “kleed van vergetelheid” aangetrokken. Dat wil zeggen een lichaam, waar hun diepste wezen tijdelijk in verbleef. Zo waren zij niet herkenbaar als zijnde buitenaardse wezens. En toch wisten zij dat wel van elkaar. Ondanks het feit, dat zij een lichaam hadden om zich op aarde te verplaatsen en aanwezig te Zijn, wisten zij als geen ander wat hun missie was en waren zij zich volledig bewust van zichZelf.

Het universum kent vele lagen, vele sterrenstelsels en omniversa. Het is vanaf het eerste begin  van het ontstaan van jullie prachtige planeet Aarde, altijd de bedoeling geweest, dat zielen die naar de aarde besloten te gaan, zich uiteindelijk volledig zouden realiseren. Dat wil zeggen, dat ze zich volledig Herinneren dat zij één zijn met de Bron van het bestaan, met de Schepper, met God of zoals je wilt met het Oneindig BewustZijn. Vanuit de sterrenstelsels werd meegekeken naar de aarde en naar hoe jullie zielen zich ontwikkelden.

Zoals gezegd waren het figuurlijk donkere tijden: de mens was bijna volledig vergeten wie ze werkelijk was, zich onwetende van het Licht dat zij en ieder andere aardebewoner in haar hart droeg. Toen de mensheid op dit punt was beland, zijn de Hathors naar de aarde gekomen ter ondersteuning van de mensheid.  Dit is hele bewuste keuze geweest om de mensheid een beetje terug te brengen naar de kern van hun wezen. De Hathors vermengden zich met de aardebewoners en door deze inmenging ontstond niet alleen nieuw leven. Er ontstond tevens een herinnering van lang geleden. Er werd iets wakker gemaakt met het ontstaan van dit nieuwe leven dat voortkwam uit de aardemens en de Hathors. Deze nieuwe mens,  had meer Licht in zich, beter gezegd was zich weer bewust van het Licht dat hij in zich droeg. En zo ontstond langzaam een nieuwe tijd: de donkere tijd maakte plaats voor een lichtere. Er kwam steeds meer bewustzijn terug in de mensheid. Steeds meer zielen die op aarde vertoefden maakten connectie met de liefde, met het Licht in hun hart. En met het terugkeren van het Licht veranderde langzaam het leven op aarde en kreeg alles steeds meer kleur. De Hathors bleven zolang als nodig was: totdat het kantelpunt van Herinnering bereikt was. Zodat deze zich kon voortzetten, ook zonder verdere aanwezigheid en inmenging van de Hathors.

Dit was trouwens niet de eerste keer dat buitenaards leven, buitenaardse wezens naar de aarde zijn gekomen om jullie te helpen. Daar zullen we een andere keer meer over vertellen. Maar voor nu volstaat nog het volgende: het mag duidelijk zijn dat jullie allemaal in jullie genen buitenaards materiaal hebben. Jullie zijn al heel lang op zoek naar buitenaards bestaan en jullie vragen je al heel lang af of er zoiets is als buitenaardse wezens? Velen van jullie zijn ervan overtuigd dat dit inderdaad het geval is. Sommigen van jullie hebben ruimteschepen gezien en zelf ervaren hierin te zitten. Anderen hebben contact gelegd met buitenaardse wezens. En dit is allemaal nog niet eens zo lang aan de gang. Want nu is de tijd dat in herinnering gebracht kan worden dat jullie allemaal deel zijn van buitenaardse wezens.

Weten jullie wel dat je naar je zelf op zoek bent, als je op zoek gaat naar bewijs voor buitenaards bestaan? Jullie kijken daar, in de verte, gaan op zoek naar ruimteschepen en ander bewijsmateriaal voor mogelijk buitenaards bestaan. Maar in wezen zijn jullie zelf buitenaardse wezens! Jullie oorsprong ligt van ver buiten deze planeet, in andere sterrenstelsels. Nu is de tijd dat jullie je oorsprong mogen herinneren. Dat jullie niet alleen weten dat jullie Licht en Liefde zijn. Maar dat jullie tevens in jullie DNA beschikken over buitenaards materiaal, om het zo maar te noemen.  Als buitenaardse wezens zijn jullie naar de aarde gekomen, naar deze planeet van de Liefde, die het nu aan het worden is. En in moeilijke tijden waren het natuurlijk buitenaardse wezens die jullie ondersteunden in jullie proces van herinnering.

Jullie komen van de sterren! Jullie zijn allemaal sterrenkinderen en hebben sterrenzaad in jullie DNA. Dit sterrenzaad ligt daar onaangetast en wacht op jullie. Het wacht op jullie toestemming om te kunnen groeien, om jullie te helpen in jullie proces van Herinnering. Dit sterrenzaad zal jullie hiermee helpen. Met het vrijkomen van dit zaad, zullen oude herinneringen omhoog komen, uit lang vervlogen tijden. Zodat jullie niet alleen zullen herinneren wie je werkelijk bent, maar tevens zullen ervaren wie je bent. Er zullen hoogtij dagen gevierd gaan worden op deze planeet aarde. De Liefdesplaneet, die het dan zal zijn. Want met het groeien van het sterrenzaad zal een nieuwe tijd ingeluid worden. Een tijd van grote vreugde, van liefde, en vrede. Een tijd van het leven van je grootste potentieel in volledig BewustZIjn.  Deze tijd is voor een aantal van jullie begonnen. En jullie zullen de anderen doen herinneren en het sterrenzaad op deze manier laten groeien in de harten van je medemens. Gewoon door jezelf te zijn en door volledig te Zijn. Wij zeggen dus, dat jullie op de goede weg zitten en moedigen jullie allen aan door te gaan op de weg die je bent ingeslagen. Vraag van binnen, aan je hart, aan je sterrenfamilie of jouw sterrenzaad tot leven mag komen, dat het mag groeien en bloeien, zoals zaad bedoeld is te groeien. En zoals een ieder van jullie bedoeld is te groeien tot het Wezen dat jullie Zijn.

Zonder de komst van de Hathors waren jullie niet op het huidige punt van bewustZijn gekomen. Vanuit ons gezien was het een liefdesdaad, wat de Hathors gedaan hebben. Omdat de liefde voor jullie zielen zó groot is. Er wordt oneindig veel van jullie gehouden. Want het spel dat jullie met elkaar spelen, dit spel van het menselijk bestaan, gaat niet alleen jullie aan. Het gaat ons allen aan. Wij, alle wezens uit andere universa, de Lichtwereld, zijn bij jullie geweest. Jullie zijn nooit alleen geweest, ook al dacht je dat wel. Maar dat is verre van waar. Als jullie konden zien wat wij zien, dan zou je zien hoe ook nu nog, de aarde bevolkt wordt door niet alleen miljoenen engelen. Maar tevens door Lichtwezens, die zó met jullie begaan zijn, dat zij er alles aan willen doen om jullie te helpen met het Herinneren van jeZelf. Denk hieraan op de momenten dat je je alleen voelt.  En weet dat er zoveel hulp is vanuit de Lichtwereld. Vraag om de hulp die je nodig hebt en weet dat elk verzoek gehoord wordt. Vertrouw erop dat hulp geboden wordt. Misschien is dat wel heel anders dan jij in gedachten hebt. Maar weet dan, dat wij het overzicht hebben, en ALTIJD maar dan ook ALTIJD handelen  in het belang van het hoogste goed van alles en iedereen.

Dit gezegd hebbende, nemen wij nu in liefde afscheid en zullen jullie een volgende keer in tijd weer in de geest ontmoeten. Weet dat  op het moment dat deze woorden op welke wijze dan ook bij je zijn gekomen, wij bij jullie zijn,  om het zaad van Herinnering te laten groeien, zoals het bedoeld is.

De Lemurische meesters, o.l.v. Melchizedek.

Geliefden,
Wij zijn bij jullie, bij een ieder van jullie in deze turbulente tijd van ontwaken. Dit is de Gouden Eeuw, het Gouden Tijdperk, waar lang geleden al naar uit is gekeken. Deze tijd stond toen al bekend als het Grote Ontwaken van de Mensheid, de Grote Herinnering van Zelf. In die lang vervlogen tijd zag het leven er geheel anders uit dan jullie nú ervaren.

Het leven op zich was Groots te noemen, omdat het leven als Groots werd ervaren. Niemand twijfelde aan zijn geboorterecht, niemand twijfelde aan zijn afkomst en iedereen wist zich, zonder enige twijfel, één met de Schepper, één met het Leven. Het leven bestond uit Liefde, het leven was liefde. Liefde was wat gedeeld werd, wat gevoeld werd en wat constant bewust aanwezig was. In die lang vervlogen tijd, wist een ieder van jullie je namelijk te herinneren dat je niet afgescheiden was van de Liefde. Beter gezegd, jullie wisten dat je ten diepste de Liefde zelf Bent. Jullie zaten toen niet in een lichaam zoals jullie nu op aarde hebben. Jullie waren letterlijk en figuurlijk veel lichter en konden om die reden ook meer licht bevatten en verspreiden dan jullie nu doen. Het lichaam van toen, zouden jullie nu een lichtlichaam noemen. En met dit lichtlichaam, kon je alles wat je je maar wensen kon. Jullie waren hoog beschaafd en zeer ontwikkeld en wisten meer van het Leven, dan jullie je nu nog kunnen herinneren. Jullie dachten dat deze beschaving, deze kennis en ervaring van het Zijn voor eeuwig zou duren. Jullie leefden in een waar paradijs, waar liefde altijd de boventoon voerde en waar liefde de grondtoon was. Liefde was altijd het antwoord op elke vraag die gesteld werd. Er was een ongekend groot bewustZijn, omdat jullie je bewust waren van jeZelf. En dat maakte dat het paradijs als zodanig ervaren werd.

Dat was in het land van MU. Het Lemurië, dat uiteindelijk zonk en verdween. In het Lemurië van toen, regeerde het hart dus boven alles. Volledig bewustZijn kan enkel en alleen ervaren worden vanuit een Harte-bewustZijn en niets minder dan dat. Jullie waren net als ieder ander van Lemurië niet alleen volledig bewust van jeZelf, jullie straalden een licht en liefde uit, die ver buiten de grenzen van Lemurië gezien en gevoeld werd. Er werd naar jullie gekeken, zoals er nu wederom naar jullie gekeken wordt. En niet alleen dat, jullie zijn vanaf het begin gevolgd. Jullie zijn nooit alleen geweest, ook al weten jullie hier niets van. Wij zijn altijd bij jullie geweest en hebben jullie nauwlettend in de gaten gehouden. Wij wisten welke stappen jullie nu als mensheid zouden  gaan zetten. Wij wisten dat een ieder van jullie de kans heeft  zich opnieuw te herinneren waar hij vandaan komt en wie hij werkelijk is. Want wij waren erbij toen een ieder van jullie, lang geleden instemde om naar de aarde te gaan. Wat inhield dat jullie de mantel der vergetelheid zouden aantrekken, enkel en alleen om de mensheid te helpen herinneren wie ze werkelijk is.

Wij willen jullie zeggen, dat jullie het heel goed hebben gedaan. Jullie hebben je aan je afspraak gehouden en jullie doen wat je beloofd hebt te doen. En een aantal van jullie is nog bezig te ontdekken en te herinneren wat je lang geleden beloofd hebt te doen, om de mensheid mee te helpen in deze grote reis van BewustZijn. Ook wij hebben beloofd een steentje bij te dragen. Want toen jullie naar de aarde gingen en je lichtlichaam verruilden voor het zware lichaam dat jullie nu hebben,  bleven wij aan jullie zijde, ook al zagen en hoorden jullie ons niet. Maar wij waren er wel. Precies zoals afgesproken, om jullie te helpen bij dit herinneringsproces. Wij zullen dit blijven doen, totdat alle zielen op aarde weer volledig herinneren wie ze werkelijk zijn. We vertelden net, dat jullie in de tijd van Lemurië één waren met je hart. Er was zogezegd een Harte-bewustZijn, een ongekend groot Harte-bewustZijn. Het hart leidde jullie op je weg, bij alles wat jullie deden en bij alles wat jullie zeiden. Het hart bepaalde de koers. En er was geen twijfel, geen enkele twijfel om het hart niet serieus te nemen. Want het verstand , zoals jullie dat vandaag aan de dag kennen, dat bestond nog niet.

In de tijd die komen gaat, zal het hart steeds meer de boventoon gaan voeren, zoals het in de tijd van Lemurië ook de boventoon voerde en de grondtoon van het Leven was. Het aantal zielen dat zich steeds meer bewust wordt van het hart en zich laat leiden door het hart neemt gestaag toe. Dit is een grote sprong voorwaarts in het grote Ontwaken dat nu plaatsvindt. Dit heeft een sneeuwbaleffect; steeds meer zielen zullen zich hierdoor laten leiden door het hart. Waar één ziel vanuit het hart praat, zal een ander het vanuit het hart verstaan en er vanuit het hart op reageren. Wanneer één ziel  op staat om vanuit het hart aanwezig te Zijn, doet dit anderen volgen hetzelfde te doen. Kortom, hoe meer zielen zich bewust worden wie ze werkelijk zijn en leven vanuit het hart, hoe meer zielen in het hart aangeraakt zullen worden.  Dit “aanraken” doet oude herinneringen omhoog komen, die nog steeds (onbewust) in het Grote MoederHart opgeslagen zijn. Als het Grote MoederHart aangesproken wordt, komt er oude informatie omhoog. Dit is informatie die in jullie bewustZijn kan komen.

Er is één voorwaarde: het vraagt dat jullie luisteren naar je hart, luisteren naar je intuïtie die verbonden is met je hart. In vergelijking met de oude tijden van Lemurië , worden jullie nu op de proef gesteld. Kunnen én durven jullie volledig op je Hart te vertrouwen, zoals jullie dat toentertijd ook deden? Het vraagt dat jullie je verstand gebruiken waarvoor het bedoelt is en de rest aan je hart over te laten. Dát is de uitdaging van deze tijd en het grote verschil met de tijd van Lemurië.

Wij willen jullie zeggen, dat hoe meer je je hart durft te vertrouwen, hoe groter je bewustZijn wordt. Je Hart weet dingen die jij vergeten bent. Om je volledig te herinneren Wie je werkelijk Bent, moet je de weg naar binnen gaan. De weg van het Hart volgen. Als jullie dat doen staan jullie nieuwe tijden te wachten: tijden van vrede, van harmonie en liefde. Tijden van voorspoed, tijden van bewuste manifestatie. Tijden waarin jullie dat gaan doen waarvoor jullie dit keer op aarde zijn gekomen.

Wij  kijken er naar uit om een ieder van jullie te helpen in dit herinneringsproces. En  wij willen dat jullie weten dat wij er voor jullie zijn. Hoewel je ons waarschijnlijk niet kan zien, willen we je vragen ons om hulp te roepen bij je herinneringsproces. Vraag wat je wilt vragen en vertrouw dat wij je antwoord geven. Vertrouw dat het antwoord op haar eigen manier naar je toe zal komen. Weet dan dat wij het zijn, die jou antwoorden. Want wij zijn één met jullie. Wij zien en horen jullie en blijven jullie ondersteunen op je weg, zolang als dat nodig is. Want dat is wat we met elkaar hebben afgesproken te doen.

Wij wensen jullie een prachtige reis, een reis naar het Hart, in volledig vertrouwen en in volledige overgave. Niets maar dan ook werkelijk niets kan ons van jullie afhouden. Want wij zijn één, volledig één.

De Lemurische Meesters o.l.v. Melchizedek

Geliefden,
Lang geleden toen jullie nog de eenheid ervoeren en in die staat van bewustzijn waren, waar enkel eenheid is, enkel Liefde en Licht, in die lang vervlogen tijd zag de wereld er heel anders uit dan de wereld er nu uitziet. Een van de dingen die zo anders was, was het Licht, het kleurenspel wat toen bestond. Als deel van het geheel, als deel van de eenheid. Kun je je voorstellen dat de kleuren helderder, schitterender waren, dan jullie nu op aarde beleven en zien? Doordat jullie je één voelden met alles en iedereen, kreeg elke ervaring een extra dimensie. De liefde deed de kleuren schitteren. De liefde deed kleuren ontstaan zoals uit Liefde alles ontstaat. De kracht van de Liefde was zo groot, dat de liefde onophoudelijk kon stromen, alle kanten op, naar alles en iedereen. Iedereen deelde de liefde en er was geen onderscheid tussen mijn en dijn. Door dit gevoel van verbondenheid, van eenheid konden kleuren ontstaan die alleen door de liefde kunnen ontstaan: schitterend, helder en licht. De kleuren stroomden over in elkaar en door elkaar, zoals de liefde toen in en door elkaar stroomde. Je zou kunnen zeggen, dat het kleurenpalet dat toen bestond een uiting van de Liefde was. Ontstaan door de liefde en in stand gehouden door de Liefde. De Liefde kent geen grenzen en zo waren er ook geen grenzen aan de kleuren, die door de Liefde geboren waren en door de liefde in stand gehouden.

Met het vervallen van dit Land van eeuwige Liefde, ontstond een nieuwe tijd. De tijd waar de ziel besloot in een menselijk lichaam te kruipen om te leven in dualiteit. Om zo de eenheid te vergeten, de eeuwige verbinding met het Al. De liefde was niet langer de grondtoon van het Leven en kleurde het leven niet langer zoals ze daarvoor gedaan had, in het land van Mu.

In die tijd was het gewoon dat de mens, die nu als ziel in een lichaam zat, niet meer wist wie hij was. Dat was het gevolg van de keuze die als collectief gemaakt was: vergeten wie je werkelijk bent. Om in gescheidenheid te leven of het idee van afgescheidenheid te ervaren, het idee van verdeeldheid. Om op die manier de weg terug te vinden naar de kern van het Leven: Liefde en Licht die iedereen in wezen is. Dat is de enige realiteit, al het andere is een illusie.

In deze tijd, deze Gouden Tijd van ontwaken, wordt de mogelijkheid geboden de oude herinnering van de oorspronkelijke kleuren weer te ervaren. Want met het ontwaken, met de herinnering  van wie jullie werkelijk Zijn, groeit het bewustZijn en daarmee de Liefde en het Licht. En kan het niet anders dat de oorspronkelijke kleuren uit het land van Mu opnieuw ervaren gaan worden.

Jullie zijn allen op bijzondere wijze met elkaar verbonden. En dit is belangrijk, want jullie zijn niet voor niets in elkaars leven op dit moment in de geschiedenis van de mensheid. Jullie dragen allemaal, een ieder van jullie,  je eigen kleur van het Licht mee. Iedereen die ervoor gekozen heeft op dit moment op aarde te zijn, heeft ervoor gekozen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het bewustZijn van de mensheid. Hoewel niet iedereen hiervan bewust is, is dit toch het geval.

Bovendien heeft iedereen zijn eigen “verhaal te vertellen”. Iedereen voegt met zijn of haar eigen kleur een beetje van het totale palet aan kleuren toe, zodat er een schitterende, rijke , kleurschakering ontstaat waarin iedereen zich op welke manier dan ook kan herkennen. Er zijn vele smaken en er is dus voor ieder wat wils. De één vindt zich hierin en de ander vindt zich daarin. Het zijn verschillende kleuren van het zelfde kleurenpalet. En samen is het één geheel, een regenboog aan kleuren van goud, zilver, purper, paars en zo meer.

In de bonte schakering van kleuren wordt zo het bewustZijn van de mens gekleurd en in herinnering gebracht. Kleuren kunnen diep in het wezen van de mens iets in herinnering brengen. Kleuren hebben een kracht, ze zenden een vibratie uit.

De kleuren uit de “Oude Tijd”, zijn kleuren die de mensheid van nu is vergeten, die we niet meer op ons kleurenpalet op aarde tot onze beschikking hebben. Nu is de tijd om deze kleuren wederom in herinnering van de mens te brengen. Je vraagt je af hoe die kleuren dan in de herinnering gebracht kunnen worden.  Dat doen jullie, lieve engelen. Dat doen jullie stuk voor stuk door de stappen die jullie zetten, door de dingen die je doet. Het enige wat het nu van jullie vraagt, is naar je hart te blijven luisteren, haar wijze ingevingen op te volgen en te doen waarvoor je dit leven bent gekomen. Om zodoende mee te helpen aan de activering van de herinnering van de “oude kleuren”.

Zie je hoe alles van jullie afhangt? Zie je hoe groot jullie rol is,  jullie aandeel in het geheel? Jullie zijn de scheppers, jullie zijn dat! En jullie hebben er ieder stuk voor stuk voor gekozen, om mee te helpen in dit bewustwordingsproces. En dus is het zó van belang om te doen waarvoor je gekomen bent. Stel niet langer uit waar je al zo lang van droomt! Doe het! Weet dat het universum een ieder van jullie steunt in dit proces. Waar een ziel doet waarvoor hij gekomen is, werkt de hele kosmos mee om dit mede tot stand te brengen. Houd dus op met twijfelen, met uitvluchten zoeken en gebruik jullie kostbare tijd waarvoor hij bedoelt is: bewustwording van mens-Zijn!

Doordat dit nu in grote getalen op de hele wereld gebeurt komen de “oude kleuren van de Oude Tijd” weer terug. Dat wil zeggen door de stappen die  jullie zetten, wordt het bewustzijn vergroot en krijgen de kleuren de mogelijkheid om gezien te gaan worden. Kleuren die voorheen niet eerder op aarde zichtbaar waren, worden nu voor de mens steeds meer zichtbaar. Kleuren die jullie nog niet kenden zullen steeds meer aan het Licht komen. Met het verstrijken van de tijd en de toename van bewustZijn zal het kleurenpalet op aarde veranderen en zullen steeds meer kleuren toegang tot het bewustZijn van de mensheid  krijgen.

Wat kunnen die kleuren doen? Zoals ik al eerder zei, zenden kleuren vibraties uit en met de nieuwe kleuren  die de mens tot beschikking komen te staan, komen ook nieuwe vibraties . Vibraties van een nieuwe wereld. Hoe meer het bewustZijn groeit hoe meer mensen deze kleuren zullen zien en herkennen. Diep van binnen op cellulair niveau zal iets aangeraakt worden, waardoor de herinnering geactiveerd wordt. De herinnering aan de eenheid, aan de staat van Zijn, zoals jullie die eeuwen geleden kenden. Door die activering zal het leven op aarde veranderen en zal er een start gemaakt worden met de heractivering van de kleuren die wij allen nog met ons meedragen, ter herinnering aan die eenheid.

Deze herinnering van jouw oorspronkelijke kleuren, want dat is wat het in wezen is, ligt diep in het DNA opgeborgen. Maar met het activeren van het bewustZijn, met het herinneren van jullie werkelijke Zijn, worden automatisch de oorspronkelijke kleuren, de kleuren van de Liefde geactiveerd. Wanneer jullie je meer en meer bewust worden wie je werkelijk bent, wanneer jullie je dit gaan herinneren en het gaan Leven, dan gaat de Liefde opnieuw stromen zoals het lang, lang geleden deed in de tijd van Lemurië. Deze oorspronkelijke kleuren, zoals we ze nu noemen, zijn een uiting van de Liefde.

Begrijp je, dat hoe meer zielen zich beginnen te herinneren wie ze werkelijk Zijn, hoe meer DNA aangeraakt en wakker gemaakt wordt? Met dit ontwaken gaat het ontwaken, het activeren van de oorspronkelijke kleuren gepaard. Ze gaan hand in hand. Niets zal meer hetzelfde zijn, wanneer jullie je werkelijk potentieel niet alleen herinneren, maar ook Leven. Als jullie de Liefde Zijn. Dan keren jullie terug naar die paradijselijke staat van Zijn, waar ooit alles mee begon.

We willen jullie vragen alert te zijn  op nieuwe kleuren, om te beginnen in je geestesoog. En later op nieuwe kleuren in je eigen blikveld. Met het toenemen van je eigen bewustZijn, kan het niet anders dat je kleuren zal zien en herkennen uit lang vervlogen tijden. Wanneer dat gebeurt wees dan dankbaar, want dit betekent niets meer dan dat jouw bewustZijn aan het groeien is. Hoe meer zielen in bewustZijn groeien hoe meer Licht kan stromen, zoals het oorspronkelijk gestroomd heeft. En hoe makkelijker de oorspronkelijke kleuren gezien kunnen worden in deze Gouden Tijd.

Het kleurenspel staat voor alle kleuren van de Liefde, van het Licht.

De kleurenpracht ontstaat door de liefde te laten stromen, zonder reserve, door je te herinneren dat je nooit afgescheiden bent geweest van wie dan ook. De kleurenpracht ontstaat door je te herinneren dat jullie allemaal één zijn.

Namasté,

Antharion, engel van bewustwording van mens-Zijn

We weten wat jullie meemaken, want wij zijn bij jullie. Jullie zijn niet alleen. Wij voelen de angst die velen met zich meedragen, die aangewakkerd wordt bij elke onrust die er in de buitenwereld zichtbaar wordt. En als een soort van golf door het energieveld beweegt en iedereen raakt die op deze frequentie vertoeft. Het is goed om je tegelijkertijd bewust te zijn van een andere kracht, een kracht die veel groter en sterker is dan angst en dat is de liefde.

Zonder liefde is er geen leven. Liefde is de levend gevende en creërende kracht van Al het leven. Liefde is wie je oorspronkelijk bent. En we willen jullie allemaal aanmoedigen om elke keer als er in de buitenwereld iets gebeurt bewust te zijn dat jij een verschil kan maken. Het vraagt nu van jullie om een ander geluid te laten horen, een ander licht te laten zien. Jouw licht, jouw liefde, die zo’n wezenlijk verschil uitmaakt voor het grote geheel.

Er zijn ondertussen zoveel zielen op aarde die zich ieder op hun eigen manier inzetten voor de aarde en de mensheid en die op hun eigen manier hun licht op de aarde laten schijnen. Zij gebruiken hun innerlijk Licht als tegenhanger van alle angst, twijfel en zorgen. Wij willen jullie vragen mee te doen, en je aan te sluiten bij dit grote netwerk van Licht. Dit grote netwerk van onvoorwaardelijke Liefde. Want dat is waar we het over hebben. We willen jullie vragen elke dag, elk moment dat jij voelt dat je iets moet doen, en zeker als je zelf niet goed in je vel zit, je licht te laten stralen. Naar alle mensen, of zij nu licht verspreiden of nog in het donker leven.

Laat je liefde gewoon onvoorwaardelijk naar de hele mensheid stromen. Zodat iedereen – al is het maar onbewust – door jouw licht en jouw liefde – aangeraakt mag worden. En zich heel diep van binnen mag gaan herinneren dat zij – net als jij – ook licht en liefde zijn. Hoewel zij dat op dat moment vergeten zijn, is het aan jullie om ieder ander in het veld hieraan te helpen herinneren. Het is nu tijd voor jullie allemaal om op te staan en volledig in je eigen kracht en volledig in het Licht te gaan staan. Zodat jij samen met al die andere lichtwerkers over de hele wereld een baken van Licht bent.

Liefde is wat de aarde en de mensheid nu het allermeest nodig heeft. En van wie kan deze Liefde verwacht worden? Van jullie! Er wordt op jullie gewacht, op een ieder van jullie die zover is, om op te staan in liefde. En in het licht te gaan staan! Ja, ga maar in het Licht staan! Daar hoor je te staan. Dat is de plek die voor een ieder van jullie bestemd is. Ga daar maar staan, volledig in je eigen kracht, volledig vanuit je hartcentrum en laat niets of niemand je nog langer weerhouden je licht volledig te schijnen.

Dus niet eventjes, niet één keer, maar elke dag weer. Zolang als het nodig is, zolang de duisternis nog zichtbaar op aarde is en een prominente plaats inneemt. En wanneer je gaat staan en jouw innerlijk licht laat stralen, herinner je dan dat de kracht van het Licht sterker wordt wanneer je samen komt met gelijkgestemden. Dus zoek elkaar op en ga die harte verbinding met elkaar aan. Want jullie zijn nu aan zet, en niet aan de regeringsleiders of welke andere leider die je op het wereldtoneel een prominente plek ziet innemen. Het woord is aan jullie. Het is aan jullie om het Licht samen aan te doen en te versterken. En zo groot te maken, dat er alleen nog maar Licht zichtbaar op aarde is.

Wanneer je je zou afvragen wat je in vredesnaam kunt doen in deze bijzondere tijd, dan zeggen wij: schijn in vredesnaam je licht onvoorwaardelijk vanuit je hart naar alle windrichtingen. Laat je licht onvoorwaardelijk alle harten van je medemens raken. Of zij hun eigen licht nu wel of niet laten schijnen. Jullie maken het verschil. Doe dit in liefde. Voel de liefde en de vrede in je hart terwijl jij je licht als een grote bundel naar de aarde toezendt. Het is de liefde die alles heelt en alles zal helen. En daarmee alle angst zal doen verdwijnen, voor eeuwig en altijd.

Maar voor het zover is, vragen we jullie nu allemaal moed te houden en vol vertrouwen steeds weer in je hart aanwezig te zijn. Het vraagt tevens van jullie om zo bewust mogelijk te zijn van jullie gedachten en gevoelens. En zaadjes van Licht en Liefde heel bewust te gaan zaaien. En als je elkaar daarbij opzoekt, maakt het het allemaal veel makkelijker.

Laat jullie Licht als zonnen over de aardbol en de mensheid schijnen. En voel van binnen dat dit licht, deze liefde, tot diep in de cellen je medemens raakt. Weet dat alles op het punt staat te veranderen. En jullie als bakens van Licht herinnerd zullen worden, als in de toekomst terug wordt gekeken op deze donkere bladzijde uit de geschiedenis.

Jullie zijn Licht, jullie zijn Liefde! Op jullie wordt NU gewacht! Jullie zijn nu aan zet. En weet dat wij bij jullie zijn om je te ondersteunen bij alles waar je behoefte aan hebt. Roep ons aan en wij zullen er zijn. In liefde zijn we samen om het Licht te verankeren in alles en iedereen.

Engelen van bewustwording van mens-Zijn o.l.v. Antharion