De komst van de Hathors

Lang geleden toen de mensheid haar oorsprong was vergeten, was de planeet gevuld met buitenaardse wezens. Deze prachtige wezens hadden er voor gekozen om naar de aarde te komen, om de mensheid te ondersteunen in haar proces van Herinnering. Om het voor iedereen gemakkelijk te maken, hadden zij, net als de rest van de mensheid, hun “kleed van vergetelheid” aangetrokken. Dat wil zeggen een lichaam, waar hun diepste wezen tijdelijk in verbleef. Zo waren zij niet herkenbaar als zijnde buitenaardse wezens. En toch wisten zij dat wel van elkaar. Ondanks het feit, dat zij een lichaam hadden om zich op aarde te verplaatsen en aanwezig te Zijn, wisten zij als geen ander wat hun missie was en waren zij zich volledig bewust van zichZelf.

Het universum kent vele lagen, vele sterrenstelsels en omniversa. Het is vanaf het eerste begin  van het ontstaan van jullie prachtige planeet Aarde, altijd de bedoeling geweest, dat zielen die naar de aarde besloten te gaan, zich uiteindelijk volledig zouden realiseren. Dat wil zeggen, dat ze zich volledig Herinneren dat zij één zijn met de Bron van het bestaan, met de Schepper, met God of zoals je wilt met het Oneindig BewustZijn. Vanuit de sterrenstelsels werd meegekeken naar de aarde en naar hoe jullie zielen zich ontwikkelden.

Zoals gezegd waren het figuurlijk donkere tijden: de mens was bijna volledig vergeten wie ze werkelijk was, zich onwetende van het Licht dat zij en ieder andere aardebewoner in haar hart droeg. Toen de mensheid op dit punt was beland, zijn de Hathors naar de aarde gekomen ter ondersteuning van de mensheid.  Dit is hele bewuste keuze geweest om de mensheid een beetje terug te brengen naar de kern van hun wezen. De Hathors vermengden zich met de aardebewoners en door deze inmenging ontstond niet alleen nieuw leven. Er ontstond tevens een herinnering van lang geleden. Er werd iets wakker gemaakt met het ontstaan van dit nieuwe leven dat voortkwam uit de aardemens en de Hathors. Deze nieuwe mens,  had meer Licht in zich, beter gezegd was zich weer bewust van het Licht dat hij in zich droeg. En zo ontstond langzaam een nieuwe tijd: de donkere tijd maakte plaats voor een lichtere. Er kwam steeds meer bewustzijn terug in de mensheid. Steeds meer zielen die op aarde vertoefden maakten connectie met de liefde, met het Licht in hun hart. En met het terugkeren van het Licht veranderde langzaam het leven op aarde en kreeg alles steeds meer kleur. De Hathors bleven zolang als nodig was: totdat het kantelpunt van Herinnering bereikt was. Zodat deze zich kon voortzetten, ook zonder verdere aanwezigheid en inmenging van de Hathors.

Dit was trouwens niet de eerste keer dat buitenaards leven, buitenaardse wezens naar de aarde zijn gekomen om jullie te helpen. Daar zullen we een andere keer meer over vertellen. Maar voor nu volstaat nog het volgende: het mag duidelijk zijn dat jullie allemaal in jullie genen buitenaards materiaal hebben. Jullie zijn al heel lang op zoek naar buitenaards bestaan en jullie vragen je al heel lang af of er zoiets is als buitenaardse wezens? Velen van jullie zijn ervan overtuigd dat dit inderdaad het geval is. Sommigen van jullie hebben ruimteschepen gezien en zelf ervaren hierin te zitten. Anderen hebben contact gelegd met buitenaardse wezens. En dit is allemaal nog niet eens zo lang aan de gang. Want nu is de tijd dat in herinnering gebracht kan worden dat jullie allemaal deel zijn van buitenaardse wezens.

Weten jullie wel dat je naar je zelf op zoek bent, als je op zoek gaat naar bewijs voor buitenaards bestaan? Jullie kijken daar, in de verte, gaan op zoek naar ruimteschepen en ander bewijsmateriaal voor mogelijk buitenaards bestaan. Maar in wezen zijn jullie zelf buitenaardse wezens! Jullie oorsprong ligt van ver buiten deze planeet, in andere sterrenstelsels. Nu is de tijd dat jullie je oorsprong mogen herinneren. Dat jullie niet alleen weten dat jullie Licht en Liefde zijn. Maar dat jullie tevens in jullie DNA beschikken over buitenaards materiaal, om het zo maar te noemen.  Als buitenaardse wezens zijn jullie naar de aarde gekomen, naar deze planeet van de Liefde, die het nu aan het worden is. En in moeilijke tijden waren het natuurlijk buitenaardse wezens die jullie ondersteunden in jullie proces van herinnering.

Jullie komen van de sterren! Jullie zijn allemaal sterrenkinderen en hebben sterrenzaad in jullie DNA. Dit sterrenzaad ligt daar onaangetast en wacht op jullie. Het wacht op jullie toestemming om te kunnen groeien, om jullie te helpen in jullie proces van Herinnering. Dit sterrenzaad zal jullie hiermee helpen. Met het vrijkomen van dit zaad, zullen oude herinneringen omhoog komen, uit lang vervlogen tijden. Zodat jullie niet alleen zullen herinneren wie je werkelijk bent, maar tevens zullen ervaren wie je bent. Er zullen hoogtij dagen gevierd gaan worden op deze planeet aarde. De Liefdesplaneet, die het dan zal zijn. Want met het groeien van het sterrenzaad zal een nieuwe tijd ingeluid worden. Een tijd van grote vreugde, van liefde, en vrede. Een tijd van het leven van je grootste potentieel in volledig BewustZIjn.  Deze tijd is voor een aantal van jullie begonnen. En jullie zullen de anderen doen herinneren en het sterrenzaad op deze manier laten groeien in de harten van je medemens. Gewoon door jezelf te zijn en door volledig te Zijn. Wij zeggen dus, dat jullie op de goede weg zitten en moedigen jullie allen aan door te gaan op de weg die je bent ingeslagen. Vraag van binnen, aan je hart, aan je sterrenfamilie of jouw sterrenzaad tot leven mag komen, dat het mag groeien en bloeien, zoals zaad bedoeld is te groeien. En zoals een ieder van jullie bedoeld is te groeien tot het Wezen dat jullie Zijn.

Zonder de komst van de Hathors waren jullie niet op het huidige punt van bewustZijn gekomen. Vanuit ons gezien was het een liefdesdaad, wat de Hathors gedaan hebben. Omdat de liefde voor jullie zielen zó groot is. Er wordt oneindig veel van jullie gehouden. Want het spel dat jullie met elkaar spelen, dit spel van het menselijk bestaan, gaat niet alleen jullie aan. Het gaat ons allen aan. Wij, alle wezens uit andere universa, de Lichtwereld, zijn bij jullie geweest. Jullie zijn nooit alleen geweest, ook al dacht je dat wel. Maar dat is verre van waar. Als jullie konden zien wat wij zien, dan zou je zien hoe ook nu nog, de aarde bevolkt wordt door niet alleen miljoenen engelen. Maar tevens door Lichtwezens, die zó met jullie begaan zijn, dat zij er alles aan willen doen om jullie te helpen met het Herinneren van jeZelf. Denk hieraan op de momenten dat je je alleen voelt.  En weet dat er zoveel hulp is vanuit de Lichtwereld. Vraag om de hulp die je nodig hebt en weet dat elk verzoek gehoord wordt. Vertrouw erop dat hulp geboden wordt. Misschien is dat wel heel anders dan jij in gedachten hebt. Maar weet dan, dat wij het overzicht hebben, en ALTIJD maar dan ook ALTIJD handelen  in het belang van het hoogste goed van alles en iedereen.

Dit gezegd hebbende, nemen wij nu in liefde afscheid en zullen jullie een volgende keer in tijd weer in de geest ontmoeten. Weet dat  op het moment dat deze woorden op welke wijze dan ook bij je zijn gekomen, wij bij jullie zijn,  om het zaad van Herinnering te laten groeien, zoals het bedoeld is.

De Lemurische meesters, o.l.v. Melchizedek.


Lemurië en de herinnering van het Harte-bewustZijn

Geliefden,
Wij zijn bij jullie, bij een ieder van jullie in deze turbulente tijd van ontwaken. Dit is de Gouden Eeuw, het Gouden Tijdperk, waar lang geleden al naar uit is gekeken. Deze tijd stond toen al bekend als het Grote Ontwaken van de Mensheid, de Grote Herinnering van Zelf. In die lang vervlogen tijd zag het leven er geheel anders uit dan jullie nú ervaren.

Het leven op zich was Groots te noemen, omdat het leven als Groots werd ervaren. Niemand twijfelde aan zijn geboorterecht, niemand twijfelde aan zijn afkomst en iedereen wist zich, zonder enige twijfel, één met de Schepper, één met het Leven. Het leven bestond uit Liefde, het leven was liefde. Liefde was wat gedeeld werd, wat gevoeld werd en wat constant bewust aanwezig was. In die lang vervlogen tijd, wist een ieder van jullie je namelijk te herinneren dat je niet afgescheiden was van de Liefde. Beter gezegd, jullie wisten dat je ten diepste de Liefde zelf Bent. Jullie zaten toen niet in een lichaam zoals jullie nu op aarde hebben. Jullie waren letterlijk en figuurlijk veel lichter en konden om die reden ook meer licht bevatten en verspreiden dan jullie nu doen. Het lichaam van toen, zouden jullie nu een lichtlichaam noemen. En met dit lichtlichaam, kon je alles wat je je maar wensen kon. Jullie waren hoog beschaafd en zeer ontwikkeld en wisten meer van het Leven, dan jullie je nu nog kunnen herinneren. Jullie dachten dat deze beschaving, deze kennis en ervaring van het Zijn voor eeuwig zou duren. Jullie leefden in een waar paradijs, waar liefde altijd de boventoon voerde en waar liefde de grondtoon was. Liefde was altijd het antwoord op elke vraag die gesteld werd. Er was een ongekend groot bewustZijn, omdat jullie je bewust waren van jeZelf. En dat maakte dat het paradijs als zodanig ervaren werd.

Dat was in het land van MU. Het Lemurië, dat uiteindelijk zonk en verdween. In het Lemurië van toen, regeerde het hart dus boven alles. Volledig bewustZijn kan enkel en alleen ervaren worden vanuit een Harte-bewustZijn en niets minder dan dat. Jullie waren net als ieder ander van Lemurië niet alleen volledig bewust van jeZelf, jullie straalden een licht en liefde uit, die ver buiten de grenzen van Lemurië gezien en gevoeld werd. Er werd naar jullie gekeken, zoals er nu wederom naar jullie gekeken wordt. En niet alleen dat, jullie zijn vanaf het begin gevolgd. Jullie zijn nooit alleen geweest, ook al weten jullie hier niets van. Wij zijn altijd bij jullie geweest en hebben jullie nauwlettend in de gaten gehouden. Wij wisten welke stappen jullie nu als mensheid zouden  gaan zetten. Wij wisten dat een ieder van jullie de kans heeft  zich opnieuw te herinneren waar hij vandaan komt en wie hij werkelijk is. Want wij waren erbij toen een ieder van jullie, lang geleden instemde om naar de aarde te gaan. Wat inhield dat jullie de mantel der vergetelheid zouden aantrekken, enkel en alleen om de mensheid te helpen herinneren wie ze werkelijk is.

Wij willen jullie zeggen, dat jullie het heel goed hebben gedaan. Jullie hebben je aan je afspraak gehouden en jullie doen wat je beloofd hebt te doen. En een aantal van jullie is nog bezig te ontdekken en te herinneren wat je lang geleden beloofd hebt te doen, om de mensheid mee te helpen in deze grote reis van BewustZijn. Ook wij hebben beloofd een steentje bij te dragen. Want toen jullie naar de aarde gingen en je lichtlichaam verruilden voor het zware lichaam dat jullie nu hebben,  bleven wij aan jullie zijde, ook al zagen en hoorden jullie ons niet. Maar wij waren er wel. Precies zoals afgesproken, om jullie te helpen bij dit herinneringsproces. Wij zullen dit blijven doen, totdat alle zielen op aarde weer volledig herinneren wie ze werkelijk zijn. We vertelden net, dat jullie in de tijd van Lemurië één waren met je hart. Er was zogezegd een Harte-bewustZijn, een ongekend groot Harte-bewustZijn. Het hart leidde jullie op je weg, bij alles wat jullie deden en bij alles wat jullie zeiden. Het hart bepaalde de koers. En er was geen twijfel, geen enkele twijfel om het hart niet serieus te nemen. Want het verstand , zoals jullie dat vandaag aan de dag kennen, dat bestond nog niet.

In de tijd die komen gaat, zal het hart steeds meer de boventoon gaan voeren, zoals het in de tijd van Lemurië ook de boventoon voerde en de grondtoon van het Leven was. Het aantal zielen dat zich steeds meer bewust wordt van het hart en zich laat leiden door het hart neemt gestaag toe. Dit is een grote sprong voorwaarts in het grote Ontwaken dat nu plaatsvindt. Dit heeft een sneeuwbaleffect; steeds meer zielen zullen zich hierdoor laten leiden door het hart. Waar één ziel vanuit het hart praat, zal een ander het vanuit het hart verstaan en er vanuit het hart op reageren. Wanneer één ziel  op staat om vanuit het hart aanwezig te Zijn, doet dit anderen volgen hetzelfde te doen. Kortom, hoe meer zielen zich bewust worden wie ze werkelijk zijn en leven vanuit het hart, hoe meer zielen in het hart aangeraakt zullen worden.  Dit “aanraken” doet oude herinneringen omhoog komen, die nog steeds (onbewust) in het Grote MoederHart opgeslagen zijn. Als het Grote MoederHart aangesproken wordt, komt er oude informatie omhoog. Dit is informatie die in jullie bewustZijn kan komen.

Er is één voorwaarde: het vraagt dat jullie luisteren naar je hart, luisteren naar je intuïtie die verbonden is met je hart. In vergelijking met de oude tijden van Lemurië , worden jullie nu op de proef gesteld. Kunnen én durven jullie volledig op je Hart te vertrouwen, zoals jullie dat toentertijd ook deden? Het vraagt dat jullie je verstand gebruiken waarvoor het bedoelt is en de rest aan je hart over te laten. Dát is de uitdaging van deze tijd en het grote verschil met de tijd van Lemurië.

Wij willen jullie zeggen, dat hoe meer je je hart durft te vertrouwen, hoe groter je bewustZijn wordt. Je Hart weet dingen die jij vergeten bent. Om je volledig te herinneren Wie je werkelijk Bent, moet je de weg naar binnen gaan. De weg van het Hart volgen. Als jullie dat doen staan jullie nieuwe tijden te wachten: tijden van vrede, van harmonie en liefde. Tijden van voorspoed, tijden van bewuste manifestatie. Tijden waarin jullie dat gaan doen waarvoor jullie dit keer op aarde zijn gekomen.

Wij  kijken er naar uit om een ieder van jullie te helpen in dit herinneringsproces. En  wij willen dat jullie weten dat wij er voor jullie zijn. Hoewel je ons waarschijnlijk niet kan zien, willen we je vragen ons om hulp te roepen bij je herinneringsproces. Vraag wat je wilt vragen en vertrouw dat wij je antwoord geven. Vertrouw dat het antwoord op haar eigen manier naar je toe zal komen. Weet dan dat wij het zijn, die jou antwoorden. Want wij zijn één met jullie. Wij zien en horen jullie en blijven jullie ondersteunen op je weg, zolang als dat nodig is. Want dat is wat we met elkaar hebben afgesproken te doen.

Wij wensen jullie een prachtige reis, een reis naar het Hart, in volledig vertrouwen en in volledige overgave. Niets maar dan ook werkelijk niets kan ons van jullie afhouden. Want wij zijn één, volledig één.

De Lemurische Meesters o.l.v. Melchizedek


Kerstgedachte 

Wat is de reden van het bestaan op aarde, een bestaan dat niet altijd makkelijk is en soms zwaar? Er is slechts één enkele reden om geboren te worden en opnieuw geboren te worden, en dat is het ontsteken van het Heilig Vuur in ons Hart en daarmee de geboorte van het Christusbewustzijn. In deze donkere dagen voor kerst, laat zich deze gedachte zo duidelijk zien en voelbaar maken in de wereld. Laat deze donkere dagen voor Kerst, jullie eraan herinneren dat jullie je opmaken voor het Licht, het grote Licht, dat ontstoken wil worden in jullie stal, jullie harten. Dit is de weg die de herders ons zijn voorgegaan; het volgen van de ster, het licht in de donkere nacht, dat ons brengt bij ons eigen innerlijk, ons eigen Kind, het Christuskind. Moge jullie je in deze tijd laten leiden door de engel in je eigen hart, de engel die jullie je de weg wil wijzen naar het Kind, naar de Liefde. De liefde die enkel en alleen in je eigen hart te vinden is. Die Liefde zal je alles geven, waar je ziel al zolang naar verlangt heeft. Het is de weg van de Liefde die je de weg zal wijzen, de weg van de Liefde die je zal brengen naar de Vrede. De vrede waar de hele wereld op wacht en op gewacht heeft in lang vervlogen tijden. Het is nu aan jullie om die weg te gaan, zoals de herders luisterend en gehoor gevend aan de boodschap van de engel. Het is nu aan jullie om op weg te gaan naar het Christuskind. En deze geboren te laten worden. Dat is de enige reden van jullie bestaan. Dat is de reden waarom Jezus geboren is en ons de weg is voorgegaan. Zijn weg is onze weg. De tijd is nu gekomen om ons te laten leiden door ons innerlijk kind, ons hart. Moge het Licht ontstoken worden in een ieders hart, en jullie opnieuw geboren doen worden.

Antharion, engel van Bewustwording van mens-Zijn


Het bewust-Zijn van oorspronkelijke kleuren

Geliefden,
Lang geleden toen jullie nog de eenheid ervoeren en in die staat van bewustzijn waren, waar enkel eenheid is, enkel Liefde en Licht, in die lang vervlogen tijd zag de wereld er heel anders uit dan de wereld er nu uitziet. Een van de dingen die zo anders was, was het Licht, het kleurenspel wat toen bestond. Als deel van het geheel, als deel van de eenheid. Kun je je voorstellen dat de kleuren helderder, schitterender waren, dan jullie nu op aarde beleven en zien? Doordat jullie je één voelden met alles en iedereen, kreeg elke ervaring een extra dimensie. De liefde deed de kleuren schitteren. De liefde deed kleuren ontstaan zoals uit Liefde alles ontstaat. De kracht van de Liefde was zo groot, dat de liefde onophoudelijk kon stromen, alle kanten op, naar alles en iedereen. Iedereen deelde de liefde en er was geen onderscheid tussen mijn en dijn. Door dit gevoel van verbondenheid, van eenheid konden kleuren ontstaan die alleen door de liefde kunnen ontstaan: schitterend, helder en licht. De kleuren stroomden over in elkaar en door elkaar, zoals de liefde toen in en door elkaar stroomde. Je zou kunnen zeggen, dat het kleurenpalet dat toen bestond een uiting van de Liefde was. Ontstaan door de liefde en in stand gehouden door de Liefde. De Liefde kent geen grenzen en zo waren er ook geen grenzen aan de kleuren, die door de Liefde geboren waren en door de liefde in stand gehouden.

Met het vervallen van dit Land van eeuwige Liefde, ontstond een nieuwe tijd. De tijd waar de ziel besloot in een menselijk lichaam te kruipen om te leven in dualiteit. Om zo de eenheid te vergeten, de eeuwige verbinding met het Al. De liefde was niet langer de grondtoon van het Leven en kleurde het leven niet langer zoals ze daarvoor gedaan had, in het land van Mu.

In die tijd was het gewoon dat de mens, die nu als ziel in een lichaam zat, niet meer wist wie hij was. Dat was het gevolg van de keuze die als collectief gemaakt was: vergeten wie je werkelijk bent. Om in gescheidenheid te leven of het idee van afgescheidenheid te ervaren, het idee van verdeeldheid. Om op die manier de weg terug te vinden naar de kern van het Leven: Liefde en Licht die iedereen in wezen is. Dat is de enige realiteit, al het andere is een illusie.

In deze tijd, deze Gouden Tijd van ontwaken, wordt de mogelijkheid geboden de oude herinnering van de oorspronkelijke kleuren weer te ervaren. Want met het ontwaken, met de herinnering  van wie jullie werkelijk Zijn, groeit het bewustZijn en daarmee de Liefde en het Licht. En kan het niet anders dat de oorspronkelijke kleuren uit het land van Mu opnieuw ervaren gaan worden.

Jullie zijn allen op bijzondere wijze met elkaar verbonden. En dit is belangrijk, want jullie zijn niet voor niets in elkaars leven op dit moment in de geschiedenis van de mensheid. Jullie dragen allemaal, een ieder van jullie,  je eigen kleur van het Licht mee. Iedereen die ervoor gekozen heeft op dit moment op aarde te zijn, heeft ervoor gekozen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het bewustZijn van de mensheid. Hoewel niet iedereen hiervan bewust is, is dit toch het geval.

Bovendien heeft iedereen zijn eigen “verhaal te vertellen”. Iedereen voegt met zijn of haar eigen kleur een beetje van het totale palet aan kleuren toe, zodat er een schitterende, rijke , kleurschakering ontstaat waarin iedereen zich op welke manier dan ook kan herkennen. Er zijn vele smaken en er is dus voor ieder wat wils. De één vindt zich hierin en de ander vindt zich daarin. Het zijn verschillende kleuren van het zelfde kleurenpalet. En samen is het één geheel, een regenboog aan kleuren van goud, zilver, purper, paars en zo meer.

In de bonte schakering van kleuren wordt zo het bewustZijn van de mens gekleurd en in herinnering gebracht. Kleuren kunnen diep in het wezen van de mens iets in herinnering brengen. Kleuren hebben een kracht, ze zenden een vibratie uit.

De kleuren uit de “Oude Tijd”, zijn kleuren die de mensheid van nu is vergeten, die we niet meer op ons kleurenpalet op aarde tot onze beschikking hebben. Nu is de tijd om deze kleuren wederom in herinnering van de mens te brengen. Je vraagt je af hoe die kleuren dan in de herinnering gebracht kunnen worden.  Dat doen jullie, lieve engelen. Dat doen jullie stuk voor stuk door de stappen die jullie zetten, door de dingen die je doet. Het enige wat het nu van jullie vraagt, is naar je hart te blijven luisteren, haar wijze ingevingen op te volgen en te doen waarvoor je dit leven bent gekomen. Om zodoende mee te helpen aan de activering van de herinnering van de “oude kleuren”.

Zie je hoe alles van jullie afhangt? Zie je hoe groot jullie rol is,  jullie aandeel in het geheel? Jullie zijn de scheppers, jullie zijn dat! En jullie hebben er ieder stuk voor stuk voor gekozen, om mee te helpen in dit bewustwordingsproces. En dus is het zó van belang om te doen waarvoor je gekomen bent. Stel niet langer uit waar je al zo lang van droomt! Doe het! Weet dat het universum een ieder van jullie steunt in dit proces. Waar een ziel doet waarvoor hij gekomen is, werkt de hele kosmos mee om dit mede tot stand te brengen. Houd dus op met twijfelen, met uitvluchten zoeken en gebruik jullie kostbare tijd waarvoor hij bedoelt is: bewustwording van mens-Zijn!

Doordat dit nu in grote getalen op de hele wereld gebeurt komen de “oude kleuren van de Oude Tijd” weer terug. Dat wil zeggen door de stappen die  jullie zetten, wordt het bewustzijn vergroot en krijgen de kleuren de mogelijkheid om gezien te gaan worden. Kleuren die voorheen niet eerder op aarde zichtbaar waren, worden nu voor de mens steeds meer zichtbaar. Kleuren die jullie nog niet kenden zullen steeds meer aan het Licht komen. Met het verstrijken van de tijd en de toename van bewustZijn zal het kleurenpalet op aarde veranderen en zullen steeds meer kleuren toegang tot het bewustZijn van de mensheid  krijgen.

Wat kunnen die kleuren doen? Zoals ik al eerder zei, zenden kleuren vibraties uit en met de nieuwe kleuren  die de mens tot beschikking komen te staan, komen ook nieuwe vibraties . Vibraties van een nieuwe wereld. Hoe meer het bewustZijn groeit hoe meer mensen deze kleuren zullen zien en herkennen. Diep van binnen op cellulair niveau zal iets aangeraakt worden, waardoor de herinnering geactiveerd wordt. De herinnering aan de eenheid, aan de staat van Zijn, zoals jullie die eeuwen geleden kenden. Door die activering zal het leven op aarde veranderen en zal er een start gemaakt worden met de heractivering van de kleuren die wij allen nog met ons meedragen, ter herinnering aan die eenheid.

Deze herinnering van jouw oorspronkelijke kleuren, want dat is wat het in wezen is, ligt diep in het DNA opgeborgen. Maar met het activeren van het bewustZijn, met het herinneren van jullie werkelijke Zijn, worden automatisch de oorspronkelijke kleuren, de kleuren van de Liefde geactiveerd. Wanneer jullie je meer en meer bewust worden wie je werkelijk bent, wanneer jullie je dit gaan herinneren en het gaan Leven, dan gaat de Liefde opnieuw stromen zoals het lang, lang geleden deed in de tijd van Lemurië. Deze oorspronkelijke kleuren, zoals we ze nu noemen, zijn een uiting van de Liefde.

Begrijp je, dat hoe meer zielen zich beginnen te herinneren wie ze werkelijk Zijn, hoe meer DNA aangeraakt en wakker gemaakt wordt? Met dit ontwaken gaat het ontwaken, het activeren van de oorspronkelijke kleuren gepaard. Ze gaan hand in hand. Niets zal meer hetzelfde zijn, wanneer jullie je werkelijk potentieel niet alleen herinneren, maar ook Leven. Als jullie de Liefde Zijn. Dan keren jullie terug naar die paradijselijke staat van Zijn, waar ooit alles mee begon.

We willen jullie vragen alert te zijn  op nieuwe kleuren, om te beginnen in je geestesoog. En later op nieuwe kleuren in je eigen blikveld. Met het toenemen van je eigen bewustZijn, kan het niet anders dat je kleuren zal zien en herkennen uit lang vervlogen tijden. Wanneer dat gebeurt wees dan dankbaar, want dit betekent niets meer dan dat jouw bewustZijn aan het groeien is. Hoe meer zielen in bewustZijn groeien hoe meer Licht kan stromen, zoals het oorspronkelijk gestroomd heeft. En hoe makkelijker de oorspronkelijke kleuren gezien kunnen worden in deze Gouden Tijd.

Het kleurenspel staat voor alle kleuren van de Liefde, van het Licht.

De kleurenpracht ontstaat door de liefde te laten stromen, zonder reserve, door je te herinneren dat je nooit afgescheiden bent geweest van wie dan ook. De kleurenpracht ontstaat door je te herinneren dat jullie allemaal één zijn.

Namasté,

Antharion, engel van bewustwording van mens-Zijn