Vredeswens van Boeddha

Moge vrede met je zijn en vrede je bewaren

Moge vrede je leiden en moge het je dragen

Wees de vrede in stille en in drukke dagen

Wees de vrede ongeacht waar je bent

Jij Bént de Vrede

en neemt de vrede met je mee

met elke stap die jij zet

op die prachtige planeet, die jullie bewonen

Weet dat deze vrede voelbaar is

bewust of onbewust

voor een ieder met wie je in aanraking komt

Door jouw aanwezigheid

wordt het zaad van vrede

in het hart van een ander aangewakkerd

of zoals je ook kunt zeggen

wordt het wakker gekust

met liefde, met een glimlach,

opdat de vrede, het zaad van Vrede

zich zal verspreiden over de wereld, de hele wereld

Opdat dit zaad, zal ontkiemen

in het hart van een ieder van jullie.

Jullie, mijn lieve broeders en zusters

jullie zijn de redders, jullie zijn de Scheppers

En wij, broeders van het Witte Licht

staan aan jullie zijde

om jullie te helpen bij deze opdracht

Jullie zijn het op wie onze ogen gericht zijn

op een ieder van jullie, zonder uitzondering iedereen

want in elk mensenhart ligt dit zaad van vrede

te wachten, te wachten om te ontkiemen

En te groeien, zoals zaad bedoeld is te groeien

Neem van ons aan,

dat wij een wereld van vrede zien

Een wereld, waar man, vrouw, kind,

Moslim, Christen en Boeddhist,

in vrede en liefde samenleven

Dit is wat in het vooruitzicht ligt

maar het is aan jullie

aan een ieder van jullie om moedig

elke stap te zetten die hiernaar leidt

Begin daarom vandaag, begin nu

Wees de vrede die je wenst te zijn

Geef van je vrede

en vrede zal in tienvoud naar je terugkomen

Weet dat wij bij jullie zijn

Om jullie hierbij te helpen

Dus roep ons aan, vanuit je hart

en wij zijn bij je

ook als je ons niet ziet, voelt of hoort

Wij zijn er en omringen je met onze liefde, onze vrede

Wees stil, heel stil en laat de liefde tot je spreken

van hart tot hart

Want in het hart, in jouw hart,

kun je ons vinden, zul je ons ontmoeten

ieder op zijn eigen manier

Vertrouw je hart, laat haar wijsheid tot je spreken

en je herinneren, wat je vergeten bent

Jij bent een kind van het Licht, een kind van Vrede

Wij zijn op zoek naar jou en vragen je om op te staan,

wakker te worden

want nu is de tijd, de tijd van de grote transformatie

voor alle zielen mogelijk

Dit is de Gouden Tijd, waarop zolang gewacht is

Geliefden, wij nemen je niets kwalijk

Wij houden onvoorwaardelijk van jullie

ongeacht wat je gedaan of gelaten hebt

Weet, voel diep van binnen

hoe er onvoorwaardelijk van je gehouden wordt

Dus neem jezelf niets kwalijk

maar begin vandaag opnieuw

laat het verleden rusten

zet vandaag je stappen in vrede

vul je gedachten met die van vrede

Zie de vrede om je heen

in je dierbaren, een voorbijganger

Zie de vrede in de natuur,

Spreek elk woord dat je zegt in vrede uit

raak een ander in vrede aan

Kun jij je voorstellen hoe jij

een wereld van verschil kunt maken,

de wereld van vrede mede tot stand kunt brengen?

Het is aan jou

want met het groeien van het zaad van vrede in jouw hart

wordt het zaad van anderen bewaterd

en krijgt het de kans om ook te groeien

tot de boom van vrede

de levensboom

Zodat haar zaden zich zullen verspreiden,

net zolang, tot de hele planeet,

heel Moeder Aarde, bewoond wordt

door deze bomen van vrede

Dit gezegd hebbende nemen wij in vrede afscheid

En geven dit geschenk van vrede aan je door

Opdat je je mag herinneren, Wie je werkelijk bent

Gechanneld door Nicolette van Nieuwenhuizen, mei 2014